आचार्यं मां विजानीयान्नावमन्येत कर्हिचित् ।

न मर्त्यबुद्ध्यासूयेत सर्वदेवमयो गुरुः ॥२७॥

जो अंतर्यामी ईश्वरु । जो विश्वात्मा विश्वंभरु ।

जो अनंत अपरंपारु । तो मी श्रीगुरु शिष्याचा ॥९७॥

गुरुनामाची जे मातु । तो मी साचार भगवंतु ।

देखोनि भजनभावार्थु । पुरवीं मनोरथु शिष्याचा ॥९८॥

ज्या सद्‍गुरूच्या अंगुष्ठीं । ब्रह्मादि देवांचिया कोटी ।

ज्याच्या नांवाची गोठी । वंद्य वैकुंठीं कैलासीं ॥९९॥

ज्याचें नांव ऐकतां कानीं । यम काळ कांपती दोनी ।

ब्रह्मा विष्णु रुद्र तिन्ही । हात जोडुनी तिष्ठती ॥३००॥

सकळ वेदांचें निजसार । तें सद्‍गुरुस्वरूप साचार ।

ऐसा शिष्यासी निर्धार । निरंतर असावा ॥१॥

त्यासी मनुष्यबुद्धीं आपण । कदा न करावें हेळण ।

गुरुनिंदा बोलतां जाण । आली नागवण सर्वार्थीं ॥२॥

सद्‍गुरुनिंदेचा एकांतु । करूं आला परम आप्तु ।

तो त्यागावा जेवीं पतितु । हा नव्हे अर्थु तैं पळावें ॥३॥

सद्‍गुरुनिंदेची वाणी । ऐकतां बोटें द्यावीं कानीं ।

सद्‍गुरूसी भावें स्मरोनी । तें स्थानही त्याजोनी पळावें ॥४॥

त्या सद्‍गुरुनिंदेची स्वयें मातु । करिता बुडाला निजस्वार्थु ।

धुळीस मिळाला परमार्थु । आला अपघातु अंगासी ॥५॥

ऐशिया गुरूच्या ठायीं जाण । पत्र पुष्प अन्न धन ।

शिष्यें करूं नये वंचन । तें स्वयें श्रीकृष्ण सांगत ॥६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी