सीदन् वीप्रो वणिग्वृत्त्या पण्यैरेवापदं तरेत् ।

खड्‍गेन वाऽऽपदाक्रान्तो न श्ववृत्त्या कथंचन ॥४७॥

स्वधर्में पीडितां ब्राह्मणासी । तेणें करावें वणिग्वृत्तीसी ।

कां दुरावले क्षात्रधर्मासी । तेही सदोषी अतिदुष्ट ॥५५॥

ब्राह्मणासी हिंसाकर्म । तो जाण पां परम अधर्म ।

लागल्या अनुपपत्ती दुर्गम । तैं क्षात्रधर्म करावा ॥५६॥

करितां वाणिज्यकर्मास । तिळ सर्षप कार्पास ।

कां लवणादि रस तैजस । यांच्या महादोष विक्रयीं ॥५७॥

त्या सोडोनि सदोषां समस्तां । लागावें वाणिज्यपंथा ।

तांबूलपर्णें श्वेतवस्त्रता । हें विकितां निर्दुष्ट ॥५८॥

ऐशिया वाणिज्यस्थितीं । ज्याची ढळेना अनुपपत्ती ।

तेणें खड्‍ग घेऊनि हातीं । क्षात्रवृत्ती करावी ॥५९॥

तेथें चोरावीं ना अंगें । रणीं न सरावें मागें ।

स्वामिकार्याचेनि योगें । देहत्यागें उठावें ॥४६०॥

ऐशिया शुद्ध क्षात्रवृत्तीं । ब्राह्मणें कंठावी अनुपपत्ती ।

परी नीचसेवा प्राणांतीं । श्ववृत्ती न करावी ॥६१॥

क्षत्रियांसी स्वधर्में अनुपपत्ती । लागल्या वर्तावें कोणे स्थिती ।

तें विशद करूनि श्रीपती । उद्धवाप्रती सांगत ॥६२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी