गूढश्चरसि भूतात्मा भूतानां भूतभावन ।

न त्वां पश्यन्ति भूतानि पश्यन्तं मोहितानि ते ॥४॥

सर्व भूतांचा हृदयस्थ । हृदयीं असोनि गुप्त ।

त्या तूतें भूतें समस्त । न देखत देहभ्रमें ॥९४॥

त्या देहभ्रमासी देवराया । मूळकारण तुझी माया ।

तेथें तुझी कृपा झालिया । माया जाय विलया गुणेंसीं ॥९५॥

मग सर्वत्र सर्वां ठायीं । सर्व भूतीं सबाह्य देहीं ।

तुझें स्वरूप ठायीं ठायीं । प्रकटें पाहीं सदोदित ॥९६॥

एवढें तुझे कृपेचे करणें । ते कृपा लाहिजे कवणें गुणें ।

यालागीं तुझ्या विभूती उपासणें । तुझे कृपेकारणें गोविंदा ॥९७॥

याचिलागी विभूतींची स्थिती । समूळ सांगावी मजप्रती ।

तेचि अर्थींची विनंती । पुढतपुढती करीतसें ॥९८॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel