त्वयोपभुक्तस्रग्गन्ध वासोऽलङ्कारचर्चिताः ।

उच्छिष्टभोजिनो दासास्तव मायां जयेम हि ॥४६ ॥

तुझें गंधशेष आणि माळा । धरितां कपाळीं आणि गळां ।

मी नागवें कळिकाळा । दास गोपाळ पैं तुझा ॥७२॥

तुझे कांसेचा पिंवळा । येऊनि माझे कांसे लागला ।

तैंचि कामु म्यां जिंतिला । दृढ जाहला निजकांसे ॥७३॥

तुवां आपुले हृदयींचें पदक । जेव्हां मज दिधलें देख ।

तेव्हांचि माया जाहली विमुख । दासां सन्मुख न राहे ॥७४॥

मायेसी असतें मुख । तरी हों लाहती सन्मुख ।

ते मिथ्या गा निःशेख । वृथा लोक भ्रमले पैं ॥७५॥

तुझें उच्छिष्ट सेवितां देख । लाजोनि जाये समाधिसुख ।

निडारला निजात्मतोख । शेषें प्रत्यक्ष निजलाभु ॥७६॥

ऐसा तुझेनि दास्यें सरता जाहला । तुझेनि निजशेषें चर्चिला ।

तुझी माया मी तरला । जिया धाकु लाविला योगियां ॥७७॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel