मया संचोदिता भावाः सर्वे संहत्यकारिणः ।

अण्डमुत्पादयामासुर्ममायतनमुत्तमम् ॥९॥

भूतां परस्परें वैर देख । पृथ्वीतें गिळूं धांवे उदक ।

उदकातें आवश्यक । तेज देख निर्दळी ॥३६॥

तेजातें प्राशी पवन । पवनातें ग्रासी गगन ।

एवं भूतांसी सौजन्य । सर्वथा जाण असेना ॥३७॥

तेथ अंतर्यामिरुपें मी जाण । स्वयें प्रवेशोनि आपण ।

भूतें मेळवूनि पूर्ण । करीं संरक्षण मर्यादा ॥३८॥

माझे मर्यादेची रेखा । पृथ्वी न विरवी उदका ।

उदकातें तेज देखा । न लववी नखा शोषाचे ॥३९॥

तेजातें न प्राशी पवन । वायु स्वेच्छा विचरतां जाण ।

सर्वथा ग्रासीना गगन । गतिबंधन करीना ॥१४०॥

यापरी हीं महाभूतें । एकवटूनि समस्तें ।

स्त्रजिलें ब्रह्मांडातें । मज महापुरुषातें वस्तीशीं ॥४१॥

सप्तावरणेंसीं प्रचंड । आवो साधूनि उदंड ।

निर्माण केलें ब्रह्मांड । मयूरांड आकारें ॥४२॥;

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी