अनुरूपानुकूला च यस्य मे पतिदेवता ।

शून्ये गृहे मां सन्त्यज्य पुत्रैः स्वर्याति साधूभिः ॥६९॥

स्त्रीपुरुषांची चित्तवृत्ती । अनुकूल वर्ते धर्मप्रवृत्तीं ।

तरीच परलोक साधिती । इतरां प्राप्ती ते नाहीं ॥१२॥

एकांच्या भार्या त्या तोंडाळा । एकांच्या त्या बहु वोढाळा ।

एकांच्या त्या अतिचांडाळा । एकी दुःशीला दुर्भगा ॥१३॥

एकीचा तो क्रोध गाढा । एकी अत्यंत खादाडा ।

एकी सोलिती दांत दाढा । आरिसा पुढां मांडूनि ॥१४॥

एकीं वोंगळा आळसिणी । एकी त्या महाडाकिनी ।

एकी सुकुमारा विलासिनी । बरवेपणीं गर्वित ॥१५॥

तैसी नव्हे माझी पत्नी । सदा अनुकूळ मजलागुनी ।

मजसी वर्ते अनुरूपपणीं । धर्मपत्नी धार्मिक ॥१६॥

मी जेव्हां धर्मीं तत्पर । तेव्हां धर्मासी ते अतिसादर ।

मज कामीं जेव्हां आदर । तेव्हां कामचतुर कामिनी ॥१७॥

मजवांचोनि तत्त्वतां । न भजे आणिकां देवतां ।

मज सांडूनि न वचे तीर्था । माझें वचन सर्वथा नुल्लंघी ॥१८॥

एवं रूपगुणकुलशील । मजसी सदा अनुकूल ।

पतिव्रता जे केवळ । पत्नी निर्मळ पैं माझी ॥१९॥

मज सांडूनि शून्यगृहीं । पुत्रेंसहित साध्वी पाहीं ।

जातसे स्वर्गाच्या ठायीं । मज अपायीं घालूनि ॥६२०॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी