एतावान् योग आदिष्टो मच्छिष्यैः सनकादिभिः ।

सर्वतो मन आकृष्य मय्यद्धाऽऽवेश्यते यथा ॥१४॥

येणेंचि उपदेशें देख । माझे शिष्य सनकादिक ।

अभ्यासबळें अलोकिक । निजात्मसुख पावले ॥६२॥

तो उपदेश कोण म्हणसी । जो वियोग चित्तविषयांसी ।

हें म्यां सांगोनियां त्यांसी । आत्माभ्यासीं लाविलें ॥६३॥

मन जेथें जेथें जाये । तेथें तेथें वस्तूचि आहे ।

येणें अभ्यासें लवलाहें । सनकादिक पाहें सिद्ध झाले ॥६४॥

चित्तासी विषयांचा वियोगू । हा सनकादिकीं साधिला योगू ।

त्यांसी उपदेशावया सांगू । मी स्वयें श्रीरंगू उपदेष्टा ॥६५॥

तें ऐकोनि उद्धव पाहीं । विचारी आपुलिया ठायीं ।

मी श्रीकृष्णावेगळा कंहीं नाहीं । सनकादिक कंहीं उपदेशिले ॥६६॥

सनकादिक ब्रह्मशीळ । पूर्वीं जाहले बहुकाळ ।

कृष्ण ये काळींचें देवकीबाळ गुरुत्व केवळ घडे कैसें ॥६७॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी