श्रीउद्धव उवाच ।

साधुस्तवोत्तमश्लोक मतः कीदृग्विधः प्रभो ।

भक्तिस्त्वय्युपयुज्येत कीदृशी सद्‌भिरादृता ॥२६॥

ज्ञाते वक्ते आहेत बहुत । परी ते रजतमगुणयुक्त ।

गुणानुसारें निरूपीत । त्यांसी पुसों चित्त मानीना ॥९५॥

अथवा सात्त्विक केवळ । तो सत्त्वगुणें विव्हळ ।

बोलणें बोलतां जाये बरळ । नव्हे केवळ निजबोधू ॥९६॥

तैसा तूं नव्हेसी कृष्णनाथा । तुजआधीन गुण तत्त्वतां ।

लीलाविग्रहें देहधरिता । निजज्ञानवक्ता तूंचि एक ॥९७॥

यालागीं जी उत्तमश्लोक । तुज म्हणती तीन्ही लोक ।

तुजवेगळा आणिक । आम्हांसी देख मानेना ॥९८॥

माझिया प्रश्नाचा वक्ता । तूंचि एक कृष्णनाथा ।

तरी साधु कोण तत्त्वतां । तुज सर्वथा मानला ॥९९॥

तुज मानले जे साधुजन । त्यांचें संपूर्ण सांग लक्षण ।

तुज पढियंती भक्ति कोण । तेंही लक्षण सांगावें ॥८००॥

भक्तीमाजीं भक्ति सधर । जे कां माझी प्राप्तिकर ।

अतिउत्तम परात्पर । संतीं निरंतर आदरिली ॥१॥

संतीं आदरिलें जे भक्तीसी । संतासी पुसो जाये म्हणसी ।

मज विश्वास तुझिया वचनासी । पुसों आणिकांसी मानेना ॥२॥

जे ज्या देवतांतरा भजती । ते ती उत्तम भक्ति म्हणती ।

तुज मानिली जे श्रीपती । ते मजप्रती सांगावी ॥३॥

समान कुळशीळसंवादु । तैसियासीच म्हणती साधु ।

तूं निजमुखें जो म्हणसी शुद्धु । ती मज वंद्यु सर्वथा ॥४॥

तीं संबोधनीं सारंगधरू । उद्धव प्रार्थूनि करी सादरू ।

तीं विशेषणीं निजविचारू । श्रवणाधिकारू सांगतु ॥५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी