पितृदेवमनुष्याणां, वेदश्चक्षुस्तवेश्वर ।

श्रेयस्त्वनुपलब्धेऽर्थे, साध्यसाधनयोरपि ॥४॥

नाथिलेंचि चराचर । देव मनुष्य आणि पितर ।

वेदें प्रकाशूनि साचार । पूज्यत्वें थोर प्रतिपादी ॥५३॥

त्याहीमाजीं अतिविषम । उत्तम मध्यम आणि अधम ।

हा त्रिविध भेदसंभ्रम । वेद उपक्रम करुनि दावी ॥५४॥

यापरी गुणदोषलक्षण । तुवांचि वाढविलें आपण ।

या नांव म्हणसी मोक्षसाधन । तरी कां गुणदोष निवारिसी ॥५५॥

ऐशिया निरुपणघडामोडी । तुझेनि बोलें पडे आडी ।

तेणें गुणदोषांची परवडी । बाधा रोकडी अंगीं वाजे ॥५६॥

अवघा संसार काल्पनिक । तेथ एक स्वर्ग एक नरक ।

हा मोक्ष हा अतिबंधक । येणें वेदवादें लोक भ्रमविले तुवां ॥५७॥

पूर्वी पुरुषाचे पोटीं । नव्हती गुणदोषांची गोठी ।

तुझ्या वेदानुवादपरिपाठीं । गुणदोषीं दृष्टी दृढ झाली ॥५८॥

एवं तुझेनि बोलें जाण । लोकांसी आली नागवण ।

’भोगावया’ नरक दारुण । भ्रामक जाण वेदोक्ति तुझी ॥५९॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी