न किञ्चित्साधवो धीरा, भक्ता ह्येकान्तिनो मम ।

वाञ्छन्त्यपि मया दत्तं, कैवल्यमपुनर्भवम् ॥३४॥

ज्यासी नघेणेंपणाचा प्रबोधु । साचार झाला अतिविशदु ।

ऐसा निरपेक्ष जो शुद्धु । तो सत्य साधु मज मान्य ॥२॥

ज्याच्या ठायीं निरपेक्षता । धैर्य त्याचे चरण वंदी माथां ।

ज्याच्या ठायीं अधीरता । तेथ निरपेक्षता असेना ॥३॥

कोटिजन्में बोधु जोडे । तैं हे निरपेक्षता आतुडे ।

निरपेक्षतेवरुतें चढे । ऐसें नाहीं फुडें साधन ॥४॥

ऐशिये निरपेक्षताप्राप्तीं । माझ्या भजनीं अतिप्रीती ।

ती लाभे माझी चौथी भक्ती । जीसी ’एकांती’ म्हणे वेदु ॥५॥

ऐक एकान्तभक्तीची मातु । देवाभक्तांसी होय एकांतु ।

भक्त रिघे देवाआंतु । देव भक्तांतु सबाह्य ॥६॥

ऐसें अभेद माझें भजन । या नांव ’एकांतभक्ति’ जाण ।

मजवेगळें कांहीं भिन्न । न देखे आन जगामाजीं ॥७॥

त्यांसी चहूं पुरुषार्थेंसीं मुक्ती । मी स्वयें देताहें श्रीपती ।

ते दुरोनि दृष्टीं न पाहती । मा धरिती हातीं हें कदा न घडे ॥८॥

ते स्वमुखें कांहीं मागती । हें न घडे कदा कल्पांतीं ।

सांडूनि माझी एकांतभक्ती । कैवल्य न घेती ते निजभक्त ॥९॥

मोक्षही न घ्यावया कोण भावो । त्याचाही मथित अभिप्रावो ।

स्वयें सांगे देवाधिदेवो । अगम्य पहा हो श्रुतिशास्त्रां ॥४१०॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी