इष्ट्वेह देवता यज्ञैः स्वर्लोकं याति याज्ञिकः ।

भुञ्जीत देववत् तत्र भोगान् दिव्यान् निजार्जितान् ॥२३॥

पावोनि कर्मभूमि उत्तम । वर्णवरिष्ठ ब्राह्मणजन्म ।

ज्योतिष्टोमादिक करिती कर्म । नित्य काम्य अग्निहोत्र ॥३१॥

त्रयीविद्या जाणती सकळ । कर्मकलापीं अतिकुशळ ।

ऐसे सज्ञान मूर्ख केवळ । स्वर्गफळ वांछिती ॥३२॥

जेणें पुण्यें मी न जोडें । तें पुण्य म्हणतां वाचा रडे ।

याज्ञिक विषयासक्त गाढे । स्वर्गभोगाकडे धांविन्नले ॥३३॥

यजूनि इंद्रादि देवासी । जेणें अंतर पडे मजसी ।

त्या पावले स्वर्गलोकासी । दिव्य भोगांसी भोगावया ॥३४॥

बहुतीं चघळिलें जुनें हाड । तें श्वान स्वलाळा करी गोड ।

तैसें याज्ञिकां स्वर्गकोड । स्वपुण्यें गोड करिताति ॥३५॥

कां स्मशानबळींचें अन्न । कलहें श्वानशेष खाय श्वान ।

तैसाचि स्वर्गभोग जाण । शेष भाजन बहुतांचे ॥३६॥

गांठीचें वेंचून शुद्ध सुकृत । उच्छिष्ट भोग विकत घेत ।

याज्ञिक पवित्र म्हणवित । मोलें सेवित बहुशेष ॥३७॥

केवळ वायसाचें मांस । तेंही श्वानमुखींचे शेष ।

मोलें न मिळेचि बहुवस । तैसी रसकस याज्ञिकां ॥३८॥

स्वर्ग उच्छिष्ट बहुतांचें । त्यासी मोल वेंचे अतिकष्टांचें ।

तेंही न मिळेचि धणीचें । भय पतनाचें अहर्निशीं ॥३९॥

स्वर्गभोग भोगिती देव । तेही म्हणताति आम्ही निर्दैव ।

याज्ञिकांठायीं थोर हांव । दिव्य वैभवभोगार्थ ॥५४०॥

एवं झालिया स्वर्गप्राप्ती । तेथ जे जे भोग भोगती ।

ते मी सांगेन तुजप्रती । ऐक निश्चितीं उद्धवा ॥४१॥

स्वर्गीं समान भोगु समस्तां । नाही जाण गा सर्वथा ।

ज्यासी जैसी पुण्य‍अवस्था । तैशी प्राप्तता तयासी ॥४२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी