त्वं हि नः पृच्छतां ब्रह्मन्नात्मन्यानन्दकारणम् ।

ब्रूहि स्पर्शविहीनस्य भवतः केवलात्मनः ॥३०॥

तूं ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण । निजानंदें परिपूर्ण ।

त्या आनंदाचें कारण । विशद करून सांगावें ॥११॥

तूं देहीं वर्तसी विदेहस्थिती । तूज विषय आतळूं न शकती ।

हे अलिप्तपणाची प्राप्ती । कवण्या रीतीं तूज झाली ॥१२॥

तूज नाहीं रायाची भीड । न करिसी धनवंताची चाड ।

दीनवचन मानिसी गोड । पुरविसी कोड निजबोधें ॥१३॥

ऐसा केवळ तूं कृपाळू । आर्तबंधू दीनदयाळू ।

निजात्मभावें तूं केवळू । भक्तवत्सलू भावार्थे ॥१४॥

ऐसा यदूचा संवादू । आवडीं सांगे गोविंदू ।

उद्धवासी म्हणे सावधू । हृदयीं बोधू धरावा ॥१५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी