यशो यशस्विनां शुद्धं श्लाघ्या ये गुणिनां गुणाः ।

लोभः स्वल्पोऽति तान् हन्ति श्वित्रो रुपमिवेप्सितम् ॥१६॥

रणीं पडतां मुख्य धुरेसी । जो अंगें विभांडी त्या रणीसी ।

खांदीं वाऊनि आणी रायासी । येवढी कीर्ति ज्यासी जोडली ॥१८०॥

लोभ संचरोनि त्यापाशीं । एक शेत मागवी रायासी ।

तेचि अपकीर्ति होय त्यासी । जग उपहासी मूर्खत्वा ॥८१॥

त्यासी न मागतां राजा जाण । करुं पाहे आपणासमान ।

त्यासी लोभें आणोनि नागवण । मूर्खपण स्थापिलें ॥८२॥

स्वयें करितां कन्यादान । सकळ कुळ होय पावन ।

तेथेंही लोभें घेतां धन । अधःपतन धनलोभिया ॥८३॥

दाता देऊनियां दान । दानप्रसंगें उपार्जी धन ।

तेंचि दात्यासी दूषण । लोभ लांछन दानासी ॥८४॥

वेदशास्त्रें करुनि पठण । पंडित झाले अतिसज्ञान ।

तेही धनलोभें छळिले जाण । ज्ञानाभिमान प्रतिष्ठे ॥८५॥

देहप्रतिष्ठेचिये सिद्धी । पंडित-पंडितां वादविधी ।

नाना छळणोक्ती विरोधीं । ठकिले त्रिशुद्धी ज्ञाते लोभें ॥८६॥

सविवेक सज्ञान ज्ञात्यासी । लोभ आणी निंदास्पदासी ।

इतरांची गति काइसी । ते लोभाची दासी होऊनि ठाती ॥८७॥

लोभ शुद्धीसी करी अशुद्ध । लोभ तेथ निंदास्पद ।

तोचि दृष्टांत विशद । ऐक प्रसिद्ध सांगत ॥८८॥

कुलशील अतिसुकुमार । रुपें सर्वांगमनोहर ।

नाकीं श्वेतता अणुमात्र । निंद्य सुंदर तेणें होय ॥८९॥

तेवीं अल्पही लोभाची जे वस्ती । नाशी गुणौदार्ययशःकीर्ती ।

लोभाऐसा त्रिजगतीं । कर्ता अपकीर्ती आन नाहीं ॥१९०॥

धनलोभीं सदा विराधू । धनलोभ तोडी सखे बंधू ।

धनलोभाऐसा नाहीं बाधू । अतिअशुद्धू आणिक असेना ॥९१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी