इत्थं कर्मगतीर्गच्छन् बह्वभद्रवहाः पुमान् ।

आभूतसंप्लवात्सर्गप्रलयावश्र्नुतेऽवशः ॥७॥

होता पूर्णत्वें जो स्वतंत्र । तो झाला कर्मपरतंत्र ।

नानाकर्मगतिपात्र । दुःखसुखक्षेत्र सदा वाहे ॥४४॥

मानोनि विषयांचें सुख । देखतदेखतां घेतलें विख ।

त्याचें अगणित असुख । जन्मकोटी दुःख सोशिताम न सरे ॥४५॥

दुःखावरी दुःखांचे आवर्त । मोहशोकांचे गर्ती पडत ।

अतियातनेमाजीं बुडत । सदा उकडत काळाग्नीं ॥४६॥

ऐसे सोशितां दुःखशोक । पुढें अवचितां एकाएक ।

महाप्रळयाचा भडका देख । निकट सन्मुख अंगीं वाजे ॥४७॥

तेथें मागें न वचे काढिला पावो । पुढें निघावया नाहीं वावो ।

निजकर्में बांधिला पहा वो । प्रळयाचा घावो मस्तकीं वाजे ॥४८॥

उत्पत्तिस्थितिप्रकरण । तुज सांगितलें संपूर्ण ।

आतां प्रळयाचें लक्षण । सावधान अवधारीं ॥४९॥;

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी