गन्धमाल्याक्षतस्त्रग्भिर्धूपदीपोपहारकैः ।

साङगं संपूज्य विधिवत्स्तवैः स्तुत्वा नमेद्धरिम् ॥५३॥

निढळीं शुद्ध श्यामकळा । टिळकु रेखिला पिंवळा ।

त्यावरी अक्षता सोज्ज्वळा । आरक्त तेजाळा कुंकुमाक्त ॥८३५॥

सुमनें गुंफिली वीरगुंठी । त्यांवरी मधुकरांची घरटी ।

तुळसीकमळमाळा कंठीं । चंदनाची उटी श्यामांगीं शोभे ॥८३६॥

धूप दीप उपहार । तांबूल अर्पावा सकर्पूर ।

निरंजनें जयजयकार । मंत्रावसर अर्पावा ॥८३७॥

स्तुति करावी वेदोक्त मंत्रें । कां पुराणोक्त नाना स्तोत्रें ।

अथवा प्राकृत नामोच्चारें । नाना प्रकारें गद्यपद्यें ॥८३८॥

स्तवनें संतोष अधोक्षजा । ऐसें भावावें महाराजा ।

मग साष्टांगें अतिवोजा । गरुडध्वजा नमस्कारावें ॥८३९॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी