गन्धमाल्याक्षतस्त्रग्भिर्धूपदीपोपहारकैः ।

साङगं संपूज्य विधिवत्स्तवैः स्तुत्वा नमेद्धरिम् ॥५३॥

निढळीं शुद्ध श्यामकळा । टिळकु रेखिला पिंवळा ।

त्यावरी अक्षता सोज्ज्वळा । आरक्त तेजाळा कुंकुमाक्त ॥८३५॥

सुमनें गुंफिली वीरगुंठी । त्यांवरी मधुकरांची घरटी ।

तुळसीकमळमाळा कंठीं । चंदनाची उटी श्यामांगीं शोभे ॥८३६॥

धूप दीप उपहार । तांबूल अर्पावा सकर्पूर ।

निरंजनें जयजयकार । मंत्रावसर अर्पावा ॥८३७॥

स्तुति करावी वेदोक्त मंत्रें । कां पुराणोक्त नाना स्तोत्रें ।

अथवा प्राकृत नामोच्चारें । नाना प्रकारें गद्यपद्यें ॥८३८॥

स्तवनें संतोष अधोक्षजा । ऐसें भावावें महाराजा ।

मग साष्टांगें अतिवोजा । गरुडध्वजा नमस्कारावें ॥८३९॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel