द्वावेव चिन्तया मुक्तौ परमानन्द आप्लुतौ ।

यो विमुग्धो जडो बालो यो गुणेभ्यः परं गतः ॥४॥

थोर चिंतेचा आवर्त । जेथ ब्रह्मादिक बुडत ।

ते आवर्तीं दोघे मुक्त । परीस निश्चित यदुवीरा ॥७४॥

दोघां नाहीं द्वैतभान । दोघे नेणती मानापमान ।

दोघे सुखें सुखसंपन्न । दोघे मनेंवीण वर्तती ॥७५॥

एकासी पुढे भेटले दुःख । दुजेनि जिंतिलें सुखदुःख ।

एकासी मुग्धतेचें सुख । दुज्या देख निजज्ञान ॥७६॥

पाहतां बाळकाचे ठायीं । गुप्तवासना असे देहीं ।

ते अंकुरीजोनि पाही । अवश्य अपायीं घालील ॥७७॥

तैसा नव्हे योगिया गुणातीत । जो पूर्णानंदें पूर्ण भरित ।

त्यासी सुखदुःखाची मात । नाहीं जगांत सर्वथा ॥७८॥

देहीं दिसे जीव वर्तत । तो केवीं झाला गुणातीत ।

ऐसे म्हणसी तो वृत्तांत । ऐक साद्यंत सांगेन ॥७९॥

साधकें सेवूनि साधुजन । वाढविला सत्त्वगुण ।

वाढलेनि सत्त्वें जाण । ज्ञानसमाधान साधिलें ॥८०॥

साधिलेनि ज्ञानसाधनें । छेदी रजतमांचीं विंदानें ।

जें मोहममतेचीं दारुणें । उभय भोगजन्यें कर्मठां ॥८१॥

एवं वाढलेनि सत्त्वोत्तमें । निर्दळलीं रजतमें ।

सत्त्व एकलेपणें निमे । स्वयें उपशमें तें जाणा ॥८२॥

जंव जंव काष्ठसंभार असे । तंव तंव अग्नि जाळी उल्हासें ।

सरलेनि काष्ठलेशें । अग्नि प्रवेशे निजतेजीं ॥८३॥

ऐसी जिणोनि गुणावस्था । योगी पावला गुणातीतता ।

त्यासी न बाधी भवव्यथा । प्रलयकल्पांता जालिया ॥८४॥

ज्या सुखासी नाहीं अंत । तें सुख स्वरूपें जालें प्राप्त ।

ते देहीं वर्ततां देहातीत । चिंताआवर्त त्यां नाहीं ॥८५॥

एकाकी जाहल्यावीण तत्त्वतां । ते अवस्था न चढे हाता ।

येचिविशीं नृपनाथा । कुमारीगुरुकथा सांगेन ॥८६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी