यदा मन उपादाय यद्यद्रूपं बुभूषति ।

तत्तद् भवेन्मनोरूपं मद्योगबलमाश्रयः ॥२२॥

पहिली मनोजवधारणा । त्याहीवरी माझी भावना ।

अचिंत्य सामर्थ्य माझें जाणा । अनुसंधाना जो आणी ॥१९॥

मी नाना रूपांतें धरिता । सवेंचि रूपांतरें विसर्जिता ।

ऐशी माझी संपूर्ण सत्ता । ते त्याच्या हाता पैं लाभे ॥१२०॥

एवं माझिया दृढ धारणा । माझें सामर्थ्य ये त्याच्या मना ।

मग ज्या रूपाची करी भावना । तद्‌रूप जाणा स्वयें होय ॥२१॥

सुरनरपन्नगांमाजीं जें जें रूप । धरावया करी जो संकल्प ।

तो तत्काळ गा मद्‌रूप । हे कामरूप सिद्धी माझी ॥२२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel