य आशु हृदयग्रन्थिं निर्जिहीर्षुः परात्मानः ।

विधिनोपचरेद्देवं तन्त्रोक्तेन च केशवम् ॥४७॥

जेणें वासनेचें जाळ तुटे । अहंकारची गांठी सुटे ।

जीवीं परमात्मा स्वयें प्रगटे । तें तांत्रिक गोमटें ऐक रया ॥८०३॥

जया तांत्रिक महापूजा । संतोष होय गरुडध्वजा ।

तें तांत्रिक विधान वोजा । महाराजा अवधारीं ॥८०४॥

वैदिक मंत्र तांत्रिक तंत्र । हे मिश्रपूजा अतिपवित्र ।

शीघ्र निष्काम करी नर । तो पूजाप्रकार अति‍उत्तम ॥८०५॥

वैदिक अथवा तांत्रिक । गुरुमार्गें सिद्धिदायक ।

यालागीं गा आवश्यक । सद्गुरुसी देख शरण जावें ॥८०६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel