एवं कुटुम्ब्यशान्तात्मा द्वन्द्वारामः पतत्रिवत् ।

पुष्णन्कुटुम्बं कृपणः सानुबन्धोऽवसीदति ॥७३॥

ऐसा कुटुंबी गृहस्थु । कुटुंबपोषणीं आसक्तु ।

विषयवासना अशांतु । पावे घातु सकुटुंब ॥३३॥

गृहासक्ती गृहाश्रमु । तो केवळ द्वंद्वाचा आरामु ।

कपोत्या ऐसा पडे भ्रमु । वृथा जन्मु दवडावा ॥३४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel