यस्तु यस्यादिरन्तश्च स वै मध्यं च तस्य सन् ।

विकारो व्यवहारार्थो यथा तैजस्पार्थिवाः ॥१७॥

प्रकृतिपुरुषेंसीं साकार । जें दिसताहे चराचर ।

त्यासी आद्यंतीं जें अनश्वर । तेंचि साचार मध्येंही ॥५७॥

लेण्याआधीं कनक एक । लेण्याअंतीं तेंचि आवश्यक ।

मध्येंही लेणेंरुपें देख । भासे कनक अद्वितीय ॥५८॥

न करितां मातीचें गोकुळ । पूर्वी मृत्तिकाचि केवळ ।

गोकुळ मोडल्या सकळ । उरे अविकळ मृत्तिका ॥५९॥

तेचि गोकुळरुपें असतां । भासे मृत्तिकाचि तत्त्वतां ।

तेवीं आदिमध्यअवसानतां । भासे चित्सत्ता अनवश्वर ॥४६०॥

त्रिगुणगुणें सविकार । जें जग दिसताहे साकार ।

तें मायिक गा चराचर । जेवीं व्यवहार स्वप्नींचा ॥६१॥

सकळ विकारांचें कारण । अंगें अविद्या आपण ।

ते विकारीं सत्यता स्थापितां जाण । आलें सत्यपण अविद्येसी ॥६२॥

अविद्या आपुलेनि नांवें जाण । आपुलें नास्तिक्य सांगे आपण ।

हें वर्म जाणती सज्ञान । नेणोनि अज्ञान मानिती सत्य ॥६३॥

अविद्या अविद्यकत्वें मिथ्या जाण । वस्तु वस्तुत्वें सदा संपन्न ।

येचि अर्थींचें निरुपण । स्वयें श्रीकृष्ण सांगत ॥६४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी