ग्रासं सुमृष्टं विरसं महान्तं स्तोकमेव वा ।

यदृच्छयैवापतितं ग्रसेदाजगरोऽक्रियः ॥२॥

उद्योगेंवीण आहारु । अयाचित सेवी अजगरु ।

डंडळोनि न सांडी धीरु । निधडा निर्धारु पैं त्याचा ॥२५॥

स्वभावें तो मुख पसरी । सहजें पडे जें भीतरीं ।

सरस नीरस विचारु न करी । आहार अंगीकारी संतोषें ॥२६॥

तैसीचि योगियांची गती । सदा भाविती आत्मस्थिती ।

यदृच्छा आलें तें सेवती । रसआसक्ती सांडूनि ॥२७॥

योगियांचा आहारु घेणें । काय सेविलें हें रसना नेणे ।

रसना-पंगिस्त नाहीं होणें । आहारु सेवणें निजबोधें ॥२८॥

आंबट तिखट तरी जाणे । परी एके स्वादें अवघें खाणें ।

सरस नीरस कांहीं न म्हणे । गोड करणें निजगोडियें ॥२९॥

मुख पसरिलिया निर्धारा । स्वभावें रिघालिया वारा ।

तोचि आहारु पैं अजगरा । तेणेंचि शरीरा पोषण ॥३०॥

तैशीच योगियांची स्थिति । वाताशनें सुखें वर्तती ।

आहारालागुनी पुढिलांप्रती । न ये काकुलती सर्वथा ॥३१॥

थोडें बहु सरसनिरसासी । हें कांहीं म्हणणें नाहीं त्यासी ।

स्वभावें जें आलें मुखासी । तें सावकाशीं सेवितु ॥३२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी