यदृच्छयोपपन्नेन शुक्लेनोपार्जितेन वा ।

धनेनापीडयन् भृत्यान् न्यायेनैवाऽहरेत् क्रतून् ॥५१॥

उदीमव्यापारे जोडिलें । का जें असत्प्रतिग्रहें आलें ।

नातरी परपीडा प्राप्त जाहलें । कां आडवूनि घेतलें जें द्रव्य ॥८६॥

द्रव्य देतां चरफडी । ते शिष्या घालून सांकडीं ।

ऐसा अर्थ जोडिला जोडी । ते अपरवडी द्रव्याची ॥८७॥

जें यदृच्छा सहज आलें । कां जें शुक्लवृत्तीं जोडिलें ।

जें सुखोपायें हाता आलें । तें द्रव्य विहिलें यज्ञार्थ ॥८८॥

पाडूनि कुटुंबासी लंघन । सर्व द्रव्य वेंचूनि जाण ।

करूं नये यज्ञाचरण । अधर्मपण तेणेंही ॥८९॥

कां जीविका जीवनवृत्ती । याग करूं नये निश्चितीं ।

लौकिकीं मुरवावया स्फीती । याग करिती ते मंद ॥४९०॥

न धरितां कर्माभिमान । शुद्ध द्रव्य जोडिल्या जाण ।

करावें यज्ञाचरण । हें स्वधर्मलक्षण गृहस्थाचें ॥९१॥

सांडूनिया विषयलिप्सा चित्तीं । त्यजूनि गृहाची गृहासक्ती ।

गृहस्थें धरावी निवृत्ती । हें स्वयें श्रीपति सांगत ॥९२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी