य एतदानन्दसमुद्रसम्भृतं, ज्ञानामृतं भागवताय भाषितम् ।

कृष्णेन योगेश्वरसेविताङघ्रिणा, सच्छ्रद्धयाऽऽसेव्य जगद्विमुच्यते ॥४८॥

जे योगेश्वर योगस्थिती । जे पावले जीवन्मुक्ती ।

तेही कृष्णचरण सेविती । ऐशी पूज्य मूर्ती श्रीकृष्णाची ॥६९॥

पदीं रंगले सनकादिक । संत सज्जन अनेक ।

ब्रह्मादिक तेथें रंक । ऐसा श्रेष्ठ देख श्रीकृष्ण ॥९७०॥

तेणें श्रीकृष्णें स्वानंदस्थिती । प्रगट केली निजभक्ती ।

अतिकृपा उद्धवाप्रती । स्वमुखें श्रीपती बोलिला ॥७१॥

भगवद्भक्ति महासागर । तेथें निजधैर्य तोचि मंदर ।

गुरुशिष्ययुक्ति सुरासुर । मथनतत्पर साटोपें ॥७२॥

भाव विश्वास दोनी मांजरीं । बोध रविदोर दृढ धरी ।

प्रत्यगावृत्ति अभ्यासेंकरीं । मंथन निर्धारीं मांडिलें ॥७३॥

तेथ मथनीं प्रथमदृष्टीं । ’अहं ज्ञाता’ हें हालाहल उठी ।

तें विवेकशिवें धरिलें कंठीं । पुढती अहं नुठी गिळिलें तैसें ॥७४॥

निरभिमानें मथूनि मथित । काढिलें भक्तिसारामृत ।

तें उद्धवालागीं श्रीकृष्णनाथ । कृपेनें निश्चित अर्पिलें ॥७५॥

धर्म अर्थ काम मुक्ती । चहूं पुरुषार्थाही वरती ।

श्रीकृष्णें सारामृत-निजभक्ती । उद्धवाहातीं अर्पिली ॥७६॥

निजबोधाचें पात्र जाण । निजानुभवें आसाऊन ।

तेथें हें सारामृत भरोन । करविलें प्राशन उद्धवासी ॥७७॥

तेणें उद्धव निवाला । त्रिविधतापें सांडवला ।

परम सुखें सुखावला । परब्रह्मीं जडला ब्रह्मत्वें ॥७८॥

भक्तिसारामृतप्राशन । उद्धवें करोनियां जाण ।

पावला परम समाधान । ऐसा कृपाळु श्रीकृष्ण निजभक्तां ॥७९॥

कृष्ण उद्धव संवाद पूर्ण । भक्तिसारामृत गुह्यज्ञान ।

याचें जो करी सेवन । श्रवणमनन निदिध्यासें ॥९८०॥

ऐसें जो करी कथासेवन । त्या भेणें पळे भवबंधन ।

स्वप्नीं न देखे जन्ममरण । हाही नव्हे जाण नवलावो ॥८१॥

जे लागोनि त्याचे संगती । दृढावले ये कथेचे भक्तीं ।

त्यांसी भवभयाची प्राप्ती । न बाधी कल्पांतीं कुरुराया ॥८२॥

ज्यासी या कथेची श्रद्धा पूर्ण । ज्यासी या कथेचें अनुसंधान ।

ज्यासी ये कथेचें अनुष्ठान । तो उद्धरी जाण जगातें ॥८३॥

जो सूर्याचे घरीं राहिला । त्यासी रात्रीचा यावा ठेला ।

मा जो त्याचे गांवींच वसला । तोही मुकला रात्रीसी ॥८४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी