कस्मात्संक्लिश्यते विद्वान् व्यर्थयाऽथहया सकृत् ।

कस्यचिन्मायया नूनं लोकोऽयं सुविमोहितः ॥२६॥

येथ अज्ञानाची कोण गती । जे अर्थ अनर्थी म्हणती ।

तेही अर्थार्थी होती । ज्ञाते भ्रमती अर्थासी ॥१९॥

ऐसे भ्रमले जे सज्ञान । तेही अर्जावया धन ।

युक्तायुक्त प्रयत्‍न । अनुदिनीं जाण स्वयें करिती ॥४२०॥

सज्ञान भ्रमावया कारण । ईश्वराची माया पूर्ण ।

अघटघटी जीचें लक्षण । त्या धनी सज्ञान मोहिले ॥२१॥

कृष्णमाया मोहिले पंडित । नव्हे म्हणाल हा इत्यर्थ ।

ते जोडिताति अर्थ । निजसुखार्थ भोगेच्छा ॥२२॥;

भोगांमाजीं जे म्हणती सुख । ते जाणावे केवळ मूर्ख ।

येच अर्थींचा विवेक । कदर्यु देख बोलत ॥२३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel