धर्मो रजस्तमो हन्यात् सत्त्ववृद्धिरनुत्तमः ।

आशु नश्यति तन्मूलो ह्यधर्म उभये हते ॥३॥

ऐसा वाढलिया सात्त्विक धर्म । तैं सत्त्ववृद्धि सर्वोत्तम ।

जे सत्त्वीं प्रकटे पुरुषोत्तम । विश्रामधाम मुमुक्षां ॥५७॥

एवं सत्त्ववृत्तीं वाढला धर्म । तो तत्काळ नाशी अधर्म ।

अधर्माचें मूळ रजतम । त्यांचें रूपनाम उरों नेदी ॥५८॥

सात्त्विकसेवने सत्त्ववृद्धी । तेणें सद्विद्येची उपलब्धी ।

हे उपायाची विधानविघी । कृष्ण कृपानिधी बोलिला ॥५९॥

करावें सात्त्विकसेवन । ते सात्त्विक पदार्थ कोण कोण ।

ऐक त्यांचेंही निरूपण । दशलक्षण सांगेन ॥६०॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel