अणुभ्यश्च महद्‍भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः ।

सर्वतः सारमादद्यात् पुष्पेभ्य इव षट्पदः ॥१०॥

अतिलहान सुमन जें कांहीं । भ्रमरा तेथ उपेक्षा नाहीं ।

रिघोनि त्याच्याही ठायीं । आमोद पाहीं सेवितु ॥९८॥

थोराथोरा ज्या कमळिणी । विकासल्या समर्थपणीं ।

त्यांच्याही ठायीं रिघोनी । सारांश सेवुनी जातसे ॥९९॥

तैसाचि योगिया नेटकु । शास्त्रदृष्टी अतिविवेकु ।

न करी लहान थोर तर्कु । सारग्राहकू होतसे ॥१००॥

वेदांतीं ब्रह्मस्थिती । बोलिली मानी यथानिगुतीं ।

इतर स्तोत्रीं ब्रह्मव्युत्पत्ती । तेही अतिप्रीतीं मानितू ॥१॥

पंडितांचें वचन मानी । साधारणु बोलिला हितवचनीं ।

तेहीं अतिआदरें मानुनी । सार निवडूनि घेतसे ॥२॥

प्रीती होआवी पतीच्या मानसीं । कुळवधू मानी सासुसासर्‍यांसी ।

मान देतसे त्यांच्या दासासी । तेचि प्रीतीसी लक्षूनि ॥३॥

भेसळल्या क्षीरनीरासी । निवडुनि घेईजे राजहंसीं ।

तैसा विवेकयुक्त मानसीं । सारभागासी घेतसे ॥४॥

सर्वभूतीं भगवद्‍भावो । हा सारभागु मुख्य पहा हो ।

हे निष्ठा ज्यासि महाबाहो । त्यासी अपावो स्वप्नीं नाहीं ॥५॥

भरलेया जगाआंतु । सारभागी तो योगयुक्तु ।

यदूसि अवधूत सांगतु । गुरुवृत्तांसु लक्षणें ॥६॥

गुरुत्वें म्यां मानिली माशी । ऐके राया दो प्रकारेंसी ।

एक ते मोहळमासी । ग्रामवासी दूसरी ॥७॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी