स्तोकं स्तोकं ग्रसेद् ग्रासं देहो वर्तेत यावता ।

गृहानहिंसन्नातिष्ठेद् वृत्तिं माधुकरीं मुनिः ॥९॥

भ्रमरु रिघोनि पुष्पामधीं । फुल तरी कुचुंबों नेदी ।

आपुली करी अर्थसिद्धी । चोखट बुद्धि भ्रमराची ॥९२॥

तैसेच योगियाची परी । ग्रासमात्र घरोघरीं ।

भिक्षा करूनि उदर भरी । पीडा न करी गृहस्थां ॥९३॥

प्राणधारणेपुरतें । योगी मागे भिक्षेतें ।

समर्थ दुर्बळ विभागातें । न मनूनि चित्तें सर्वथा ॥९४॥

रिघोनि कमळिणीपाशीं । भ्रमरु लोभला आमोदासी ।

पद्म संकोचे अस्तासी । तेंचि भ्रमरासी बंधन ॥९५॥

जो कोरडें काष्ठ भेदोनि जाये । तो कमळदळीं गुंतला ठाये ।

प्रिया दुखवेल म्हणौनि राहे । निर्गमु न पाहे आपुला ॥९६॥

तैसाचि जाण संन्यासी । एके ठायीं राहिल्या लोलुप्येंसीं ।

तेंचि बंधन होये त्यासी । विषयलोभासी गुंतला ॥९७॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel