विसर्गाद्याः श्मशानान्ता भावा देहस्य नात्मनः ।

कलानामिव चन्द्रस्य कालेनाव्यक्तवर्त्मना ॥४८॥

शुक्लकृष्णपक्षपाडी । चंद्रकळांची वाढी मोडी ।

ते निजचंद्रीं नाहीं वोढी । तैसी रोकडी योगियां ॥१२॥

जन्मनाशादि षड्‌विकार । हे देहासीच साचार ।

आत्मा अविनाशी निर्विकार । अनंत अपार स्वरूपत्वें ॥१३॥

घटु स्वभावें नाशवंतू असे । त्यामाजीं चंद्रमा बिंबलासे ।

नश्वरीं अनश्वर दिसे । विकारदोषें लिंपेना ॥१॥

घटासवें चंद्रासी उत्पत्ती । नाहीं नाशासवें नाशप्राप्ती ।

चंद्रमा आपुले सहजस्थितीं । नाश‍उत्पत्तिरहितू ॥१५॥

तैसा योगिया निजरूपपणें । देहासवें नाहीं होणें ।

देह निमाल्या नाहीं निमणें । अखंडपणें परिपूर्ण ॥१६॥

काळाची अलक्ष्य गती । दाखवी नाश आणि उत्पत्ति ।

ते काळसत्ता देहाप्रती । आत्मस्थिती नातळे ॥१७॥

एवं काळाचें बळ गाढें । म्हणती ते देहाचिपुढें ।

पाहतां आत्मस्थितीकडे । काळ बापुडें तेथ नाहीं ॥१८॥

सूक्ष्म काळगती सांगतां । वेगें आठवलें अवधूता ।

सिंहावलोकनें मागुता । अग्निदृष्टांता सांगतू ॥१९॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी