निरोधोत्पत्त्यणुबृहन् नानात्वं तत्कृतान् गुणान् ।

अन्तः प्रविष्ट आधत्त एवं देहगुणान् परः ॥९॥

नाना काष्ठांच्या संयोगीं । काष्ठांचे गुण अग्नीच्या अंगीं ।

आले दिसती प्रत्यक्ष जगीं । अग्नि ते संगीं अलिप्त ॥८८॥

काष्ठमथनें अग्नि प्रकटला । त्या नांव म्हणती 'उपजला' ।

काष्ठाकारीं आकारला । लहान थोर झाला तद्योगें ॥८९॥

अग्नि काष्ठाविकारवशें । त्रिकोण वर्तुळ वक्र आभासे ।

काष्ठाचेनि निःशेष नाशें । 'नाशला' ऐसें मानिती ॥२९०॥

तैसा अज नित्य अव्ययो । त्यासी आकार-विकार जन्म-लयो ।

हा देहादिसंबंधस्वभावो । मिथ्या पहा हो मानिती ॥९१॥

जें साधिलें अग्निदृष्टांतें । तें उद्धवासी न मनेल चित्तें ।

यालागीं निरूपण मागुतें । श्रीअनंतें मांडिलें ॥९२॥

उद्धवा तूं ऐसें म्हणसी । 'मूळीं सिद्धसंयोगु अग्निकाष्ठासी ।

तो काष्ठधर्मु लागला अग्नीसी । हें आम्हांसी मानलें ॥९३॥

आत्मा नित्यसिद्धु अविकारी स्वांगें । जो गगनासी नातळे अंगें ।

त्यासी देहसंगु केवीं लागे । मग तद्योगें विकारी ॥९४॥

आत्म्यासी देहसंगु घडे । हें बोलणेंचि तंव कुडें ।

ऐसें न घडतेंही जरी घडे । तरी तो सांपडे देहबुद्धीं ॥९५॥

जो देहबुद्धीमाजीं आला । तो केवळ देहधारी झाला ।

पुढें केवीं जाय त्यागु केला ।' ऐसा उपजला संदेहो ॥९६॥

कृष्ण म्हणे उद्धवासी । ऐसी शंका झणें धरिसी ।

मन घालोनि मनाचे मानसीं । या अर्थासी परियेसीं ॥९७॥

हें शब्दचातुर्यासाठीं । हाता न ये गा जगजेठी ।

हे माझ्या गुप्ताचीही गुप्त गोठी । तुजसाठीं बोलतों ॥९८॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी