श्रीउद्धव उवाच ।

संशयः श्रृण्वतो वाचं तव योगेश्वरेश्वर ।

न निवर्तत आत्मस्थो येन भ्राम्यति मे मनः ॥१६॥

वेदशास्त्राचें मथित सार । योगदुर्गींचे भांडार ।

पिकल्या सुखाचा सुखसागर । मज साचार उपदेशिला ॥७१॥

तूं योगियांचा योगेश्वर । सकळ जगाचा ईश्वर ।

तुझें सत्य गा उत्तर । संशयकर मज वाटे ॥७२॥

तुवांच सांगितलें साक्षेपें जाण । करावें गा स्वधर्माचरण ।

तें सत्य मानूनि वचन । सर्वस्वें जाण विश्वासलों ॥७३॥

करावें जें स्वधर्माचरण । तेंच म्हणसी माझें भजन ।

शेखीं तेंही आतां सांडून । रिघावें शरण म्हणतोसी ॥७४॥

तरी आत्मा कर्ता कीं अकर्ता । हेंचि न कळे तत्त्वतां ।

कर्म करावें कीं सर्वथा । आम्हीं आतां सांडावें ॥७५॥

तुझी विषम उपदेशव्युत्पत्ती । सांगतां आम्हां अबळांप्रती ।

थोर संदेह वाढत चित्तीं । काय श्रीपती करावें ॥७६॥

जरी आत्मा झाला अकर्ता । तरी कर्माचा कोण कर्ता ।

जैं आत्म्यासी आली अकर्तव्यता । तैं त्याग सर्वथा घडेना ॥७७॥

ऐकोनि उद्धवाचा प्रश्न । सांवळा राजीवलोचन ।

काय बोलिला हांसोन । सावधान परिसावें ॥७८॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी