अर्थे ह्याविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ।

ध्यायतो विषयानस्य, स्वप्नेऽनर्थागमो यथा ॥१३॥

सत्यार्थ नसतांही संसार । निवर्तेना अतिदुर्धर ।

येचि अर्थींचा विचार । निजनिर्धार अवधारीं ॥६२॥

वंध्यापुत्राचिया ऐसें । संसारा सत्यपण नसे ।

सत्य म्हणों तरी हा नासे । काळवशें सहजेंचि ॥६३॥

संसार जैं सत्य होता । तैं ब्रह्मज्ञानेंही न नासता ।

हा संतासंत नये म्हणतां । अनिर्वाच्य कथा पैं याची ॥६४॥

अविचारितां याचें कोड । अविवेकें हा अतिगोड ।

विषयध्यानें वाढे रुढ । संकल्प सदृढ मूळ याचें ॥६५॥

हा नसतचि परी आभासे । निद्रिता स्वप्नीं अनर्थपिसें ।

तेवीं संसार मायावशें । विषय आभासें भोगवी ॥६६॥

जंव जंव विषयसेवनें भवबंधन । जीवासी झालें दृढ पूर्ण ।

तैं जीवन्मुक्तासी विषयभान । दैवयोगें जाण दिसताहे ॥६८॥

’जीवन्मुक्तासी विषयप्राप्ती । तेणें बुडाली त्याची मुक्ती’

ऐशी आशंका न धरीं चित्तीं । तेंचि श्रीपति विशद सांगे ॥६९॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी