देवर्षिभूताप्तनृणां पितृणां, न किंकरो नायमृणी च राजन् ।

सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं, गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तुम् ॥४१॥

शरणागता निजशरण्य । मुकुंदाचे श्रीचरण ।

सद्भावें रिघाल्या शरण । जन्ममरण बाधीना ॥४६०॥

जेथ बाधीना जन्ममरण । तेथें देव-ऋषि-आचार्य-पितृगण ।

यांच्या ऋणांचा पाड कोण । ते झाले उत्तीर्ण भगवद्भजनें ॥६१॥

जो विनटला हरिचरणीं । तो कोणाचा नव्हे ऋणी ।

जेवीं परिसाचिये मिळणीं । लोह काळेपणीं निर्मुक्त ॥६२॥

सकळ पापांपासूनी । सुटिजे जेवीं गंगास्नानीं ।

तेवीं विनटल्या हरिचरणीं । निर्मुक्त त्रैऋणीं भगवद्भक्त ॥६३॥

भावें करितां भगवद्भक्ती । सकळ पितर उद्धरती ।

ऋषीश्र्वरां नित्य तृप्ती । भगवद्भक्ति-स्वानंदें ॥६४॥

स्वानंदें भगवद्भक्ती । तेणें सर्व भूतें सुखी होती ।

पुत्रें केल्या भगवद्भक्ती । आप्त उद्धरती मातापितरें ॥६५॥

सकळ देवांचा नियंता । अतिउल्हासें त्यातें भजतां ।

देवऋणाची वार्ता । भगवद्भक्तां बाधीना ॥६६॥

ज्यांसी अनन्य भगवद्भजन । ते कदा नव्हती कर्माधीन ।

कर्म ज्याचे आज्ञाधीन । त्या हरीसी शरण जो झाला ॥६७॥

तो नव्हे कर्माचा सेवक । नव्हे देवांचा पाइक ।

नव्हे प्राकृताचा रंक । अनन्य भाविक हरिभक्त ॥६८॥

जो हरीचा शरणागत । तो कोणाचा नव्हे अंकित ।

कर्माकर्मीं तो अलिप्त । नित्यमुक्त ऋणत्रयासी ॥६९॥

वासुदेव सर्वां भूतीं । हे दृढ ठसावे प्रतीती ।

यालागीं अलिप्त कर्मगती । सकळ ऋणनिर्मुक्ती भगवद्भक्तां ॥४७०॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel