वैदिकस्तान्त्रिको मिश्र, इति मे त्रिविधो मखः ।

त्रयाणामीप्सितेनैव, विधिना मां समर्चयेत् ॥७॥

वेदींचे मंत्र वेदींचें अंग । वेदोक्त माझी पूजा साङग ।

या नांव गा ’वैदिक’ मार्ग ।; आगमप्रयोग तो ऐक ॥५७॥

आगममंत्र आगमचि अंग । माझी आगमोक्त पूजा साङग ।

या नांव गा ’तांत्रिक’ मार्ग ।; मिश्रप्रसंग तो ऐक ॥५८॥

वेदींचे मंत्र तंत्रींचें अंग । एवं मिश्रित उभय भाग ।

माझी पूजा निपजे साङग । ’मिश्र’ मार्ग या नांव ॥५९॥

हे त्रिविधविधि पूजा साङग । तो जाण माझा ’त्रिविध’ याग ।

येणें मी संतोषें श्रीरंग । पार्श्वदेशीं साङग सपरिवार ॥६०॥

ऐसें माझें त्रिविध भजन । जेथ ज्याची श्रद्धा पूर्ण ।

त्या विधीं करितां पूजन । मज तृप्ति समान भावार्थें ॥६१॥

भावार्थें जें माझें पूजन । तेणें मी संतृप्त जनार्दन ।

हा आगमोक्त यज्ञ संपूर्ण । त्रिविध लक्षण समसाम्यें ॥६२॥

वैदिकादि त्रिविध गती । पूजितां तृप्त मी श्रीपती ।

पूजाधिकाराची स्थिती । ऐक तुजप्रती सांगेन ॥६३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel