वैदिकस्तान्त्रिको मिश्र, इति मे त्रिविधो मखः ।

त्रयाणामीप्सितेनैव, विधिना मां समर्चयेत् ॥७॥

वेदींचे मंत्र वेदींचें अंग । वेदोक्त माझी पूजा साङग ।

या नांव गा ’वैदिक’ मार्ग ।; आगमप्रयोग तो ऐक ॥५७॥

आगममंत्र आगमचि अंग । माझी आगमोक्त पूजा साङग ।

या नांव गा ’तांत्रिक’ मार्ग ।; मिश्रप्रसंग तो ऐक ॥५८॥

वेदींचे मंत्र तंत्रींचें अंग । एवं मिश्रित उभय भाग ।

माझी पूजा निपजे साङग । ’मिश्र’ मार्ग या नांव ॥५९॥

हे त्रिविधविधि पूजा साङग । तो जाण माझा ’त्रिविध’ याग ।

येणें मी संतोषें श्रीरंग । पार्श्वदेशीं साङग सपरिवार ॥६०॥

ऐसें माझें त्रिविध भजन । जेथ ज्याची श्रद्धा पूर्ण ।

त्या विधीं करितां पूजन । मज तृप्ति समान भावार्थें ॥६१॥

भावार्थें जें माझें पूजन । तेणें मी संतृप्त जनार्दन ।

हा आगमोक्त यज्ञ संपूर्ण । त्रिविध लक्षण समसाम्यें ॥६२॥

वैदिकादि त्रिविध गती । पूजितां तृप्त मी श्रीपती ।

पूजाधिकाराची स्थिती । ऐक तुजप्रती सांगेन ॥६३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी