सोऽसृजत्तपसा युक्तो रजसा मदनुग्रहात् ।

लोकान् सपालान् विश्वात्मा भूर्भुवःस्वरिति त्रिधा ॥११॥

ब्रह्मा रजोगुणप्रधान । नाभिकमळीं बैसोनि जाण ।

मी जन्ममूळ जो नारायण । त्यासी तो आपण देखेना ॥४८॥

स्वयें बैसल्या कमळासी । कमळमूळ न कळे त्यासी ।

देखे एकार्णव जळासी । रजोगुणेंसीं मोहित ॥४९॥

तें कमळमूळ पहावया बुडीं । एकार्णवीं घालोनि उडी ।

बुडतां दिवसांचिया कोदी । त्या मूळाचि जोडी न लभेचि ब्रह्मा ॥१५०॥

तेथ निर्बुजला जळभयें । बाहेरी उसासे लवलाहें ।

कमळावरी बैसोनि पाहें । करावें काये स्मरेना ॥५१॥

धांव पाव गा अच्युता । निवारीं माझी जगदंधता ।

तुजवांचूनि सर्वथा । संरक्षिता मज नाहीं ॥५२॥

ब्रह्मा माझे पोटींचें बाळ । रजें रजांध झालें केवळ ।

धरोनि ठेला नाभिकमळ । कृपा तत्काळ मज आली ॥५३॥

मज विश्वात्म्याचें अपत्य । जडत्वें राहिला तटस्थ ।

म्यां उपदेशिला तेथ । सृष्टिसर्जनार्थ तपोनिष्ठा ॥५४॥

महाकल्पादींचे मांडणी । माझिया अशरीरी वाणी ।

तप तप या दों वचनीं । उपदेशिला अग्रगणी चतुरानन ॥५५॥

यथोक्त तप करितां जाण । वृद्धि पावला सत्त्वगुण ।

त्याचिया सात्त्विकता पूर्ण । प्रत्यक्ष नारायण मी झालों ॥५६॥

काळत्रयीं अबाधित । तूंचि विश्वात्मा निश्चित ।

हें चतुःश्लोकी भागवत । म्यां त्यासी तेथ उपदेशिलें ॥५७॥

माझिया उपदेशविधीं । होऊनियां समबुद्धी ।

कल्पकल्पांचिये अवधी । मोह त्रिशुद्धी बाधीना ॥५८॥

यापरी ब्रह्मा कल्पादी । पावला परम समाधी ।

प्रकटोनि निजात्मबुद्धी । सर्जनसिद्धी तेणें केली ॥५९॥

सुरासुर मानव पन्नगादिक । यांचे वसते तिन्ही लोक ।

सप्तपाताळ घरें देख । गोपुरें अलोलिक सप्तसंख्या ॥१६०॥

भूशब्दें पाताळलोक । भुवःशब्दें मृत्युलोक ।

स्वःशब्दें स्वर्गलोक । त्रिलोक देख या नांव ॥६१॥

चतुर्दश भुवनें सकळ । तेथ वसते लोक लोकपाळ ।

तेंचि करोनियां विवळ । सांगे प्रांजळ श्रीकृष्ण ॥६२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी