विधिरेष ह्यरिष्टघ्नो, मङगलायनमुत्तमम् ।

देवद्विजगवां पूजा, भुतेषु परमो भवः ॥९॥

जेथ हरीचें देवतार्चन । जेथ शालग्रामशिलार्चन ।

जेथ साधुसंतां सन्मान । ते अरिष्टनाशन महापूजा ॥९५॥

जेथ सद्भावें द्विजपूजन । जेथ भावार्थें गोशुश्रूषण ।

जेथ भूतदया संपूर्ण । तेथें कदा विघ्न रिघेना ॥९६॥

अंध पंगु अशक्त जन । जेथ पावती अवश्य अन्न ।

जेथ सुखी होती दीन । तेथ कदा विघ्न बाधीना ॥९७॥

जेथें भूतदया अलोलिक । ते सकळ अरिष्टच्छेदक ।

परममंगळप्रकाशक । सुखदायक सर्वार्थीं ॥९८॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी