सुकुमारमभिध्यायेत् सर्वाङ्गेषु मनो दधत्

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो मनसाऽऽकृष्य तन्मनः ।

बुद्ध्या सारथिना धीरः प्रणयेन्मयि सर्वतः ॥ ४२ ॥

तत्सर्वव्यापकं चित्तमाकृष्यैकत्र धारयेत् ।

नान्यानि चिन्तयेद् भूयः सुस्मितं भावयेन्मुखम् ॥ ४३ ॥

झणीं दृष्टीचा रुपेल न्याहारू । लागतां खुपेल चंद्रकरू ।

तैशी मूर्ति ध्यावी सुकुमारू । अतिअरुवारू ध्याननिष्ठा ॥९८॥

इंद्रियार्थीं अतिलोलुप । तें वैराग्यें आवरोनि चित्त ।

माझे ध्यानीं सुनिश्चित । बुद्धिमंत लाविती ॥९९॥

विषयीं आवरोनि मन । अखंड करितां माझें ध्यान ।

मद्‌रूपचि होय जाण । ऐसें चिंतन करावें ॥५००॥

चिंतनीं बिचकतां मन । सविवेक बुद्धिबळें जाण ।

निःशंक करितां माझें स्मरण । धारणेवीण ध्यान ठसावे ॥१॥

धारणा जरी तुटोनि जाये । ध्यासठसा न तुटत राहे ।

मन मूर्तीच्या ठायीं पाहें । जडलें ठाये सर्वांगीं ॥२॥

अंगप्रत्यंगीं ध्यानयुक्त । जडोनि ठेलें जें चित्त ।

तें आवरूनि समस्त । चिंतावें निश्चित हास्यस्वदन ॥३॥

सर्वही सांडोनियां जाण । सांगोपांग मूर्तिध्यान ।

चिंतावें गा हास्यवदन । स्वानंदघन हरीचें ॥४॥

अंग प्रत्यंग मूर्तिध्यान । पुढतीं न करावेंचि गा जाण ।

ध्यातां माझें हास्यवदन । तल्लीन मन करावें ॥५॥

उद्धवें केला होता प्रश्न । कशासारिखें तुझें ध्यान ।

तें सांगोनियां जाण । यदात्मलक्षण हरि बोले ॥६॥

ध्याना आलें जें हास्यवदन । त्यांतूनही सांडोनि वदन ।

केवळ हास्याचें करावें ध्यान । हास्यामाजीं मन घालूनी ॥७॥

त्याही हास्याचें सांडूनि ध्यान । हास्यामाजीं जो आनंदघन ।

तेथ प्रवेशवावें मन । अतिसावधान निजनिष्ठा ॥८॥

ते आनंदीं आनंदयुक्त । जाहलिया आपुलें चित्त ।

आनंदाची उपलब्धि तेथ । होय सुनिश्चित साधकां ॥९॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी