यदस्थिभिर्निर्मितवंशवश्य स्थूणं त्वचा रोमनखैः पिनद्धम् ।

क्षरन्नवद्वारमगारमेतद् विण्मूत्रपूर्णं मदुपैति कान्या ॥३२॥

नरशरीर गृह सांकडें । आढीं पाखाड्या नुसधीं हाडें ।

अस्थींच्या मेढी दोंहीकडे । वोलेनि कातडें मढियेलें ॥३३॥

त्यासी सर्वांगीं सगळे । दिधले रोमावळिचे खिळे ।

घालूनि नखाचे खोबळे । अग्रीं आंगवळे बूजिले ॥३४॥

अस्थि मांस चर्मबांधा । सर्वांगीं आवळूनि दिधला सांधा ।

रंगीत चर्मरसना स्वादा । पुढिले बांधा बांधिली ॥३५॥

वायुप्रसरणपरिचारें । केलीं प्राणापानरंध्रें ।

वरिले डळमळीत शिखरें । बालांकुरें लाविलीं ॥३६॥

बुजूनि भीतरील सवडी । बांधाटिलें नवनाडीं ।

विष्ठामूत्रांची गाढी । नित्य परवडी सांठवण ॥३७॥

भीतरिले अवकाशीं । दुर्गंधि ऊठली कैसी ।

तेचि प्रवाह अहर्निशीं । नवद्वारांसी वाहताति ॥३८॥

अखंड पर्‍हवे वाहती मळें । देखोनि ज्याचें तो कांटाळे ।

अहर्निशीं धुतां जळें । कदा निर्मळे ते नव्हती ॥३९॥

सांगतांचि हे गोष्टी । ओकारी येतसे पोटीं ।

ऐशियास मी भुलल्यें करंटी । विवेक दृष्टीं न पाहें ॥२४०॥

अस्थिमांसाचा कोथळा । विष्ठामूत्राचा गोळा ।

म्यां आलिंगिला वेळोवेळां । जळो कंटाळा न येचि ॥४१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी