भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, मयि दृष्टेऽखिलात्मनि ॥३०॥

उद्धवा मी ज्यासी हृदयीं भेटें । तो मी हृदयामाजीं न संठें ।

सर्वात्मा सर्वरुपें प्रकटें । नव्हे धाकुटें स्वरुप माझें ॥७४॥

ऐसा मी प्रकटलियापाठीं । संसारुचि न पडे दिठीं ।

मावळे गुणेंसीं भेदत्रिपुटी । पळे उठाउठी भवभय ॥७५॥

लागतां सुर्याचे किरण । घृताचें नासे कठिणपण ।

तेवीं मी प्रकटल्या नारायण । न फोडितां जाण लिंगदेह नाशे ॥७६॥

धुई दाटली चहुंकडे । ते चंडवातें तत्काळ उडे ।

तेवीं माझ्या स्वप्रकाशापुढें । वासनेचें उपडे समूळ जाळ ॥७७॥

समूळ उपडितां वासनेसी । संशय निमे जीवेंभावेंसीं ।

तेथ क्षयो झाला कर्मासी । जेवीं रवीपाशीं आंधारें ॥७८॥

तेवीं गुण नासती स्वकार्येंसीं । अविद्या नासे अज्ञानेंसीं ।

जीव नासे शिवपणेंसीं । चिदचिद्‌ग्रंथीसीं अहंकारु ॥७९॥

तेथ सोहंहंसाची बोळवण । न करितांचि जाहली जाण ।

भेणें पळालें जन्ममरण । पडलें शून्य संसारा ॥३८०॥

यापरी भक्तियोगें गहन । माझें करुनियां भजन ।

भक्त पावले समाधान । ऐसेनि जाण निजभजनें ॥८१॥

एवं भक्ति-ज्ञान-कर्मयोग । या तिहीं योगांचा विभाग ।

तुज म्यां सांगितला साङग । हें वर्म चांग मत्प्राप्तीं ॥८२॥

येथ विशेषें माझी भक्ती । न पाहे साह्य सांगाती ।

नव्हे आणिकांची पंगिस्ती । साधी मत्प्राप्ती अंगोवांगीं ॥८३॥

न करितां माझें भजन । सर्वथा नुपजे माझें ज्ञान ।

कर्म न करितां मदर्पण । तेंचि जाण अकर्म ॥८४॥

यालागीं मुख्य जें निजज्ञान । तें अपेक्षी माझें भजन ।

तेथ कर्म बापुडें रंक जाण । भजनेंवीण सरेना ॥८५॥

एवं ज्ञान कर्में परमार्थी । माझे भक्तीस्तव होती सरतीं ।

ते भक्तीची निजख्याती निजख्याती । ऐक तुजप्रती सांगेन ॥८६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी