विसृज्य स्मयमानान् स्वान्, दृशं व्रीडां च दैहिकीम् ।

प्रणमेद्दण्डवद्भूमावाश्वचाण्डालगोखरम् ॥१६॥

सुहृदां देखतां लोटांगण । घालतां हांसतील संपूर्ण ।

यालागीं विदेशीं आपण । घालावें लोटांगण गो-खर-श्वानां ॥३३॥

ऐशी लौकिकाची लाज । धरितां सिद्धी न पवे काज ।

लोटांगणाचें निजभोज । नाचावें निर्लज्ज सुहृदांपाशीं ॥३४॥

सासु सासरा जांवयी । इष्ट मित्र व्याही भाई ।

ज्यांसी देखतांचि पाहीं । विरजे देहीं लाजोनी ॥३५॥

त्यांसि देखतां आपण । लाज सांडोनियां जाण ।

चांडाळादि हीन जन । गो खर श्वान वंदावीं ॥३६॥

तेंहीं ऐसें गा वंदन । दंडाचे परी आपण ।

सर्व भूतां लोटांगण । भगवद्भावें जाण घालावें ॥३७॥

तेथ ब्रह्मवेत्ते ब्राह्मण । कां अत्यंजादि हीन जन ।

यांच्या ठायीं लोटांगण। सारिखें जाण सद्भावें ॥३८॥

गाय गाढव सूकर श्वान । यांच्याही ठायीं आपण ।

दंडवत लोटांगण । सद्भावें संपूर्ण घालावें ॥३९॥

साधावया निजकार्य पूर्ण । लोकलाज सांडावी खणोन ।

माशी मुंगी मुरकूट जाण । त्यांसीही लोटांगण दंडप्राय ॥३४०॥

भावें वंदितां गो-खर-रज । प्रकटे भगवद्भजनतेज ।

त्यजूनि स्वजनांची लाज । वंदीं निजभोज लोटांगणेंसीं ॥४१॥

त्यजूनि संदेहविषमता । लोकलज्जे हाणोनि लाता ।

भगवद्बुद्धीं सर्वभूतां । घालावें तत्त्वतां लोटांगण ॥४२॥

म्हणसी ऐसें हें साधन । कोठवरी करावें आपण ।

तेंचि मर्यादानिरुपण । स्वयें श्रीकृष्ण सांगत ॥४३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी