भक्तिं लब्धवतः साधोः, किमन्यदवशिष्यते ।

मय्यनन्तगुणे ब्रह्मण्यानन्दानुभवात्मनि ॥३०॥

अत्यंत माझी पढियंती । ते हे जाण चौथी भक्ती ।

निजभाग्यें लाधल्या हातीं । चारी मुक्ती तृणप्राय ॥९७॥

निरपेक्ष जेथ माझी भक्ती । तेथ पायां लागती चारी मुक्ती ।

त्यांतें भक्त न धरिती हातीं । एथवरी प्रीति मद्भजनीं ॥९८॥

माझिया निजभजनप्रीतीं । स्वप्नींही बद्धता नेणिजे भक्तीं ।

बद्धतेवीण मिथ्या मुक्ती । जाणोनि न घेती निजभक्त ॥९९॥

जेथ बद्धता समूळ कुडी । तेथ मुक्ति कायशी बापुडी ।

माझिया निजभजनआवडीं । स्वानंदकोडी मद्भक्तां ॥४००॥

निरपेक्ष निजप्रीतीं । भावें करितां अनन्य भक्ती ।

भक्तांसी स्वानंदाचि प्राप्ती । भजनस्थितीमाझारीं ॥१॥

जेवीं गर्भेंसीं वर्ते गुर्विणी । कां तरुणपणेंसीं तरुणी ।

तेवीं स्वानंदाच्या पूर्णपणीं । माझे निजभजनीं मद्भक्त ॥२॥

तेथ सगुण अथवा निर्गुण । उभयरुपें मीचि ब्रह्म पूर्ण ।

तेथ भावें करितां भजन । ब्रह्मसंपन्न मद्भक्त ॥३॥

भावें करितां माझी भक्ती । भाविकां कोण पां अप्राप्ती ।

विवेक वैरग्यज्ञान संपत्ती । पायां लागती मद्भक्तांच्या ॥४॥

माझे निजभजनें तुटे भेद । स्वयेंचि प्रकटे अभेदबोध ।

तेणें वोसंडे परमानंद । स्वानंदकंद स्वयंभ ॥५॥

माझे स्वरुपा नाहीं अंत । यालागीं नांवें मी ’अनंत’ ।

बाप भक्तभाव समर्थ। तिहीं मी अनंत आकळिलों ॥६॥

ऐसें ज्यांचें प्रेम गोड । त्यांचे सेवेचें मज कोड ।

त्यांचें सोशीं मी सांकड । निचाडा चाड मज त्यांची ॥७॥

देव सप्रेमें भुलला । म्हणे मी त्यांचाचि अंकिला ।

जीवेंभावें त्यांसी विकिला । मी त्यांचा जाहला तिहीं लोकीं ॥८॥

एथवरी भक्तां माजी प्राप्ती । अवचटें झाल्या सत्संगती ।

मा सद्भावें जे साधु सेविती । त्यांची निजगती मज न बोलवे ॥९॥

ऐसा संतमहिमा वानितां । धणी न पुरे श्रीकृष्णनाथा ।

तोचि संतमहिमा मागुता । होय वानिता चौं श्लोकीं ॥४१०॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी