कर्मणां परिणामित्वादाविरिञ्चादमङ्गलम् ।

विपश्चिन्नश्वरं पश्येददृष्टमपि दृष्टवत् ॥१८॥

करूनि कर्मांचें साधन । पाविजे लोक तो नश्वर जाण ।

आदिकरूनि ब्रह्मसदन । नश्वरत्वें जाण अमंगळ ॥८॥

जें ते लोकींचें सुख गहन । तें विखें रांधिलें जैसें अन्न ।

खातां गोड परिपाकें मरण । तेवीं अधःपतन स्वर्गस्था ॥९॥

जैसा देखिला हा लोक येथ । तैसाचि स्वर्गभोग तेथ ।

जे दोन्ही जाण अंतवंत । नाश प्राप्त दोंहीसी ॥२१०॥

काळें पांढरें दोनी सुणीं । जेवीं सम अपवित्रपणीं ।

तेवीं इहपरलोक दोन्ही । नश्वरपणीं समान ॥११॥

इहामुत्र भोगासक्ती । यांवरी धरावी विरक्ती ।

या नांव `वैराग्यस्थिती' । जाण निश्चितीं उद्धवा ॥१२॥

मागील तुझी प्रश्नस्थिती । पुशिली होती माझी भक्ती ।

ते मी सांगेन तुजप्रती । यथानिगुतीं निजबोधें ॥१३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी