जितेन्द्रियस्य दान्तस्य जितश्वासात्मनो मुनेः ।

मद्धारणां धारयतः का सा सिद्धिः सुदुर्लभा ॥३२॥

पांच पांच इंद्रियांची जोडी । जिणोनि शमदमपरवडी ।

उभवूनि वैराग्याची गुढी । प्राणापानवोढी जिंकिल्या ॥८१॥

विवेकाचेनि बळें जाण । वृत्ति राखोनि सावधान ।

सदा करितां माझें मनन । मननें मन जिंकिलें ॥८२॥

यापरी गा साधकासी । धारणा धरोनि मानसीं ।

मी एक ध्यातां अहर्निशीं । सकळ सिद्धी दासी त्यासी होती ॥८३॥

सांडूनि सकळ उपाये । मी एक ध्यानीं धरिल्या पाहें ।

साधकासी काय उणें आहे । दुर्लभ काये सिद्धींचे ॥८४॥

माझे भजनें सावकाशीं । सिद्धी प्रकटती साधकासी ।

त्या सेव्य नव्हती त्यासी । तेंचि हृषीकेशी सांगतू ॥८५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel