योनिर्वैकारिके सौम्ये लीयते मनसीश्वरे ।

शब्दो भूतादिमप्येति भूतादिर्महति प्रभुः ॥२५॥

वैकारिक जो सत्वगुण । व्याला देवता अंतःकरण ।

प्रळयस्वभावें आपण । मनामाजीं जाण प्रवेशे ॥५४०॥

सकळ इंद्रियांचा राजा मन । मनःकल्पना जीवशिवपण ।

श्लोकपदें ’मनसीश्वर’ पूर्ण । मनशींच जाण हरि बोले ॥४१॥

मनोदेवता अंतःकरण । घेऊनि प्रवेशे सत्वगुण ।

ज्या कार्याचें जें कारण । तेथ तीं जाण प्रवेशती ॥४२॥

शब्दतन्मात्र उरलें आधीं । तें मीनलें तामसामधीं ।

कारणीं कार्यासी अवधी । जाण त्रिशुद्धी उद्धवा ॥४३॥

त्रिविधगुणी अहंकारु । एकवटला महाथोरु ।

ऐक त्याचा बडिवारु । तोचि दुर्धरु संसारीं ॥४४॥

जो शिवातें महत्त्वा चढवी । जीवातें देहात्मता गोंवी ।

अहंममता जग भुलवी । प्रभुत्वपदवी महत्त्वें येणें ॥४५॥

अहंकारु ऐसा आहे । तो जैं परमार्थीं साह्य होये ।

तैं सोहंभावाचेनि लवलाहें । विभांडी पाहें संसारु ॥४६॥

चोर जैं विश्वासू मित्र होये । तैं चोर चोरा निवारी पाहें ।

तेवीं अभिमानू जैं साह्य होये । तैं भवभय बाधीना ॥४७॥

याहीपरी अभिमान । सामर्थ्यें अतिगहन ।

यालागीं प्रभुत्वें जाण । केलें व्याख्यान उद्धवा ॥४८॥

त्रिगुणगुणीं गुणाभिमान । एकत्र होऊनियां पूर्ण ।

महत्तत्त्वीं होय लीन । अतिसुलीन तद्रूपें ॥४९॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी