श्रीभगवानुवाच- प्रकृतिः पुरुषश्चेति विकल्पः पुरुषर्षभ ।

एष वैकारिकः सर्गो गुणव्यतिकरात्मकः ॥२९॥

प्रकृति पुरुष हे दोनी । सदा अत्यंत वेगळेपणीं ।

जैसा दिवस आणि रजनी । एक लोपोनी एक प्रबळे ॥२८०॥

दिवस लोपतांचि जाण । अंधकारेंसीं परिपूर्ण ।

घेऊनियां ताराग्रहगण । रात्री आपण उल्हासे ॥८१॥

तेवीं लोपतां पुरुषाचें भान । घेऊनि कार्येंसीं कारणगुण ।

ज्ञानाज्ञानेंसीं परिपूर्ण । प्रकृति जाण थोरावे ॥८२॥

येथ मुख्यत्वें जो देहाकार । तेंचि प्रकृतीचें दुर्ग थोर ।

तेथें ठेविला ठाणेदार । देहअहंकार महायोद्धा ॥८३॥

जो जिवलग विश्वासाचा । प्रकृतीस विश्वास त्याचा ।

तो नेटका झुंझार दुर्गींचा । भरभारु तेथींचा तो वाहे ॥८४॥

तेथ अभिमानें आपण । प्रकृतीस निर्भय देऊनि जाण ।

घालूनि सामग्री विकारभरण । दुर्ग दारुण बळकाविलें ॥८५॥

ऐक उद्धवा पुरुषश्रेष्ठा । निजप्रकृतीचिया निष्ठा ।

देहदुर्गी अभिमान लाठा । जाहला वरिष्ठा या हेतू ॥८६॥

देहदुर्गीं गुण अहंकार । दुर्गसामग्रीविकार ।

अवघी प्रकृतीच साचार । तदाकार भासत ॥८७॥

गगनीं गंधर्वनगर जाण । माडया गोपुरें वन उपवन ।

तैशी प्रकृति आपण । नानाकारें जाण भासत ॥८८॥

जैशी मृगजळाची सरिता । दुरोनि दिसे प्रवाहतां ।

तेवीं प्रकृतीची सर्वथा । नानाकारता आभासे ॥८९॥

ऐसें प्रकृतिदुर्ग महाथोर । तेथें नाना सामग्रीविकार ।

जे जे घाली अहंकार । ते ऐक साचार सांगेन ॥२९०॥;

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी