एकदा जग्मतूस्तासामन्नार्थं तौ कुटुम्बिनौ ।

परितः कानने तस्मिन्नर्थिनौ चेरतूश्चिरम् ॥६२॥

एवं टणकीं जालीं बाळें । कुटुंब थोर थोरावलें ।

अन्न बहुसाल पाहिजे झालें । दोघे विव्हळें गृहधर्मे ॥८८॥

यापरी कुटुंबवत्सलें । पुत्रस्नेहें स्नेहाळें ।

दोघें जणें एके वेळे । अन्न बहुकाळें अर्थिती ॥८९॥

सहसा मिळेना अन्न । यालागीं हिंडती वनोपवन ।

बहुसाल श्रमतांही जाण । पूर्ण पोषण मिळेना ॥५९०॥

बहुसाल मेळवूनि चारा । दोघे जणें जाऊं घरा ।

मग आपुल्या लेंकुरां । नाना उपचारां प्रतिपाळूं ॥९१॥

ऐस‍ऐसिया वासना । मेळवावया अन्ना ।

दोघेंजणें नाना स्थानां । वना उपवना हिंडती ॥९२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी